Llegir: Occupy Wall Street. The movement in its third anniversary

Baixar

A- A+
Alt. Display

Working Papers

Occupy Wall Street. The movement in its third anniversary

Authors:

Daniel Blanche ,

ES
X close

Antonio Calleja-López,

ES
X close

Mireia Fernández-Ardèvol,

ES
X close

Arnau Monterde

ES
X close

Resum

L'aparició de moviments socials en xarxa el 2011 ha obert una nova porta en la literatura de moviments socials. Mitjançant l'adopció d'un enfocament tecnopolític i situat, en aquest article, explorem el cas del moviment Occupy Wall Street tres anys després de la seva formació al setembre del 2011. A través d'un estudi en línia i un procediment de mostreig no probabilístic, ens hi enfoquem especialment en les percepcions i opinions dels participants del moviment. Fem disintció set seccions temàtiques: la relació amb el moviment, la participació política prèvia i les motivacions, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs), les emocions viscudes, l'evolució del moviment, la seva influència en la política institucional, i els seus impactes en diferents aspectes de la vida social. Els resultats mostren que els enquestats (N=522) són generalment adherents al moviment i que la majoria va participar en algun moment. A més, la majoria pensa que el moviment encara és viu d'una forma o l'altra, i perceben els seus impactes en diferents àrees, institucions, comportaments, i idees. Concloem descrivint OWS com un cas que s'ajusta adequadament al concepte de moviment social en xarxa. Finalment, suggerim pasos futurs en la comprensió d'aquests moviments per mitjà de l'aplicació de l'enquesta en línia dissenyada per a aquest estudi alhora que complementant les anàlisis amb altres mètodes d'investigació.

Paraules clau: Occupy Wall Street,   Movimientos sociales en red,   Tecnopolítica,   Tecnologías de la información y la comunicación (TICs),   EE.UU  
How to Cite: Blanche, D. et al., (2017). Occupy Wall Street. The movement in its third anniversary. UOC R&I Working Papers. (1). DOI: http://doi.org/10.7238/uocriwp.v0i1.3
Publicat a 10 Nov 2017.
Revisat

Baixades

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus