Llegir: 15M: The movement in its third anniversary

Baixar

A- A+
Alt. Display

Working Papers

15M: The movement in its third anniversary

Authors:

Arnau Monterde ,

ES
X close

Antonio Calleja-López,

ES
X close

Daniel Blanche,

ES
X close

Mireia Fernández-Ardèvol

ES
X close

Resum

L'aparició de moviments socials en xarxa el 2011 ha obert una nova porta en la literatura dels moviments socials. Mitjançant l'adopció d'un enfocament tecnopolític i situat, en aquest article, explorem el cas del moviment 15M tres anys després de la seva formació al maig del 2011. Per mitjà d’una enquesta en línia i un procediment de mostreig no probabilístic, posem-hi especial èmfasi a les percepcions i opinions dels participants en el moviment. Fem distinció de set seccions temàtiques: la relació amb el moviment, la participació política prèvia i les motivacions, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs), les emocions sentides, l'evolució del moviment, la seva influència en les eleccions, i els impactes en diversos aspectes de la vida social. Els resultats mostren que els enquestats (N=1320) són majoritàriament adherents al moviment i en gran part impulsats a participar per assumptes polítics. A més, la majoria creu que el moviment segueix viu encara que en noves formes, i hi perceben impactes en diferents àrees, institucions, comportaments i idees. Concloem descrivint el 15M com un cas que s'ajusta adequadament al concepte de moviment social en xarxa. Finalment, suggerim pasos futurs en la comprensió d'aquests moviments per mitjà de l'aplicació de l'enquesta en línia dissenyada per a aquest estudi alhora que complementant les anàlisis amb altres mètodes d'investigació.

Paraules clau: 15M,   Networked social movements,   Technopolitics,   Information and communication technologies (ICTs),   Spain  
How to Cite: Monterde, A. et al., (2017). 15M: The movement in its third anniversary. UOC R&I Working Papers. (1). DOI: http://doi.org/10.7238/uocriwp.v0i1.2
Publicat a 23 Oct 2017.
Revisat

Baixades

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus